Tudorowie tud4 Kwiecień 14, 2011

Dnia 16 lutego 2011 r. odbył się pierwszy etap konkursu historycznego pt. „Tudorowie”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów naszego gimnazjum historią Anglii, a zwłaszcza okresu jej największego rozkwitu, tj. XV i XVI w. Pytania sprawdzały znajomość faktów dotyczących powstania dynastii Tudorów, elementów biografii poszczególnych jej przedstawicieli, z położeniem nacisku na dwóch najwybitniejszych : Henryka VIII […]

Komentarze (0) Czytaj więcej