Historia

Historia szkoły

 • 1939 r.
  • na działce przy ul. Kościuszki 12, przekazanej w darowiźnie przez państwo Kamyków władzom miasta, stanął w stanie surowym budynek Szkoły Podstawowej
 • 1940 r.
  • budynek pokryto blachą i przerwano prace na wskutek działań wojennych
 • 1954 r.
  • oddano pierwszą część budynku z salami lekcyjnymi, kancelarią gabinetem lekarskim i mieszkaniem woźnego
 • 1955 r.
  • oddano dalszą część budynku z salami lekcyjnymi i salą gimnastyczną
 • 1958 r.
  • budynek przygotowano w pełni do eksploatacji z wejściem głównym od ul. Szkolnej, posiadał już holl, kancelarię, sekretariat, pokój nauczycielski, bibliotekę, gabinet pomocy naukowych i świetlicę
 • 1960 r.
  • budowa muru oporowego i ogrodzenie mienia wokół szkoły
 • 1970 r.
  • doprowadzenie gazu do szkoły
 • 1973r.
  • przygotowanie do nadania imienia i sztandaru szkoły
 • 17.X 1974 r.
  • nadanie Szkole Podstawowej nr 1 im. prof. dra J. Dietla oraz sztandaru
 • 1975 r.
  • generalny remont szkoły
 • 1976 r.– 1977r.
  • wymiana stropów i stolarki okiennej, drzwiowej, remont elewacji
 • 1977 r.– 1978 r.
  • uruchomienie szatni i harcówki w podziemiach budynku szkoły
 • 1978 r.– 1979 r.
  • uzupełnienie klasopracowni i pomocy naukowych ,oddano do użytku „zieloną salę”
 • 1991 r.– 1992 r.
  • do szkoły przyłączono świetlicę nr 2 znajdującą się w budynku „Poprad”
 • 1992 r.– 1993 r.
  • pomieszczenia biurowe znajdujące się po ZEASIE przeznaczono na świetlicę szkolną, utworzenie nowej sali gimnastyki korekcyjnej, uruchomienie międzyszkolnego punktu nauczania j. ukraińskiego i j. łemkowskiego, lekcji religii grekokatolickiej i prawosławnej, modernizacja kotłowni
 • 1994r.– 1995 r.
  • stworzenie filii klas I – II na Osiedlu Źródlana
 • 1995 r.– 1996 r.
  • nawiązanie kontaktu z Polonią angielską, wizyta „Polonusów” w szkole, otrzymanie komputera
 • 1996 r.– 1997r.
  • remont dachu, poddasza, sali gimnastycznej
 • 1998 r.
  • zaadoptowanie strychu na salę plastyczną i muzyczną
 • 1999 r.
  • reforma oświaty na bazie Szkoły Podstawowej nr 1 utworzono Publiczne Gimnazjum w Krynicy
 • 2000r.– 2001r.
  • oddanie do użytku trzech klasopracowni: chemicznej, technicznej i gimnastyki korekcyjnej; wyremontowanie sekretariatu i pokoju nauczycielskiego
 • 26.V 2001r.
  • nadanie imienia oraz sztandaru Publicznego Gimnazjum im. prof. dra J.Dietla
 • 2001r.– 2002 r.
  • modernizacja szatni, remont sanitariatów
 • 2002 r.
  • I rocznica nadania imienia szkole
 • 2003 r.
 • prowadzenie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  • kapitalny remont pokoju nauczycielskiego wraz z wymianą wszystkich mebli biurowych
  • malowaniehollu i korytarzy szkoły
  • wykonanie elewacji ściany frontowej budynku szkoły
  • modernizacja systemu ogrzewania z gazowego na gazowo-kondensacyjne, wspomagane kolektorami słonecznymi
  • nowa pracownia informatyczna
  • kapitalny remont świetlicy szkolnej
  • zainstalowanie szkolnego radiowęzła
  • uruchomienie szkolnej strony internetowej
 • 2004 r.
  • kapitalny remont kuchni szkolnej, zakup nowoczesnego sprzętu gastronomicznego
  • kapitalny remont sali gimnastycznej, wymiana parkietu i drzwi wejściowych
  • zainstalowanie monitoringu wizyjnego (9 kamer widocznych + 3 kamery ukryte)
  • zakup mebli i ławek do 7 sal lekcyjnych
  • zakup mebli do gabinetu dyrektora
  • wymiana stolarki okiennej w 4 salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim
  • malowanie 3 sal lekcyjnych i korytarzy
 • 2005r.
  • wymiana stolarki okiennej w 4 salach lekcyjnych i w sekretariacie
  • zakup mebli i ławek do biblioteki i świetlicy
  • zakup rzutnika multimedialnego i wideoprojektora, aparatu fotograficznego cyfrowego
  • wymiana sprzętu komputerowego (25 kompletów) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • komputeryzacja biblioteki ze środków EFS
  • zakup pomocy dydaktycznych
 • 2006r.
  • zakup telewizorów i magnetowidów
  • uruchomienie nowej klasopracowni informatycznej: 30 stanowisk
  • zakup mebli i ławek do 2 sal lekcyjnych
  • zainstalowanienowej centrali telefonicznej
  • termodernizacja budynku szkoły: wymiana dachu, stolarki okiennej, ocieplenie całego budynku, elewacja koszt ok. 1 mln 200 tys. zł
  • zainstalowanie monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku

 

 • – 2011r.
 • oddanie do użytku nowego gabinetu wice- dyrektora szkoły
 • zakup mebli ławek do sal lekcyjnych
 • częściowa wymiana stolarki wewnętrznej- drzwi do sal lekcyjnych
 • ogrodzenie boiska szkolnego

 

2011r.- 2013r.

 • kapitalny remont dwóch sal lekcyjnych nr 55 i nr 38: koszt około 50 tysięcy złotych
 • zakup trzech tablic interaktywnych koszt: około 35 tysięcy złotych
 • zakup 30 nowoczesnych komputerów do pracowni informatycznej koszt: około 70 tysięcy złotych
 • wyburzenie budynku gospodarczego znajdującego się przed szkołą

 

2014 r.

 

 • wymiana stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na hollu szkoły
 • remont i malowanie hollu szkoły i szatni
 • IX. inauguracja klasy matematyczno- przyrodniczej z innowacją pedagogiczną
 • X. podpisanie umowy o patronat naukowy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

 

DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 1950 – 1973 Michał Chrobak
 • 1973 – 1975 Stanisława Głuc
 • 1975 – 1987 Janina Twardosz
 • 1987 – 1988 Stanisław Winter pełniący obowiązki dyrektora
 • 1988 – 1989 Maria Klimkowska pełniąca obowiązki dyrektora
 • 1989 – 2002 Janina Twardosz

DYREKTORZY GIMNAZJUM

 • 1999 – 2002 Janina Twardosz
 • 2002 – obecnie Agata Król – Mirek