Patron

Dietl_Slider

Dr Józef Dietl to przede wszystkim lekarz, balneolog, ale również uczony, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Krakowa i działacz społeczny. To jeden z najwybitniejszych Polaków żyjących i działających w XIX wieku.

Urodził się w 1804 roku w Podbużu koło Sambora. Uczęszczał do szkół w Samborze, Tarnowie i Nowym Sączu. Studiował na uniwersytecie we Lwowie i Wiedniu. Do 1851 roku Dietl był profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił też funkcję dziekana i rektora uczelni. Z Uniwersytetu usunęły dr Dietla władze-zaborcy (Austriacy). W Krakowie dwukrotnie został wybrany prezydentem miasta.
Bardzo zasłużył się dla rozwoju „wawelskiego grodu” między innymi:

  • odnowił zabytki
  • unowocześnił kanalizację i oświetlenie
  • rozpoczął budowę sławnej Biblioteki Jagiellońskiej.

Jako lekarz wprowadził nowoczesne metody leczenia, „upuszczanie krwi” zastąpił osłuchiwaniem, mierzeniem temperatury. Zalecał leczenie balneologiczne wodami mineralnymi i klimatoterapie czyli ruch na świeżym powietrzu, słońce, spacery.

Duży wkład ma dr Dietl w rozwój naszego miasta – Krynicy. Stworzył Spółkę Zdrojowisk Krajowych i dzięki działalności tej instytucji doprowadził do unowocześnienia uzdrowisk w Polsce południowej. W roku 1820 Krynica posiadała dwa budynki łazienek, pawilon nad zdrojem głównym, deptak-promenadę obsadzą topolami, park na zboczach Góry Parkowej i kilka nowych domów. Od roku 1856 nastąpiła dalsza rozbudowa uzdrowiska, dzięki staraniom wielkiego polskiego patrioty, lekarza-balneologa prof. dr Dietla zbudowano w tym czasie kolejno: łazienki mineralne, kaplicę zdrojową, pijalnię wód mineralnych, pawilon dla orkiestry, Stary Dom Zdrojowy, łazienki borowinowe, teatr, kościół rzymsko-katolicki. Z tego okresu pochodzą znane wille: „Pod Ułanem”, „Biały Orzeł”, „Pod Lwem”, „Witoldówka” i inne.

Opublikował prace naukowe na temat znaczenia wód mineralnych w leczeniu tj. „Uwagi nad zdrojowiskami krajowymi” -1858 rok, „O użytkowaniu wód mineralnych krajowych” -1860 rok.

W 1856 roku na czele komisji przybył do Krynicy i stał się odnowicielem tracącego znacznie uzdrowiska, dlatego na pomniku ufundowanym w roku 1903 w hołdzie Dietlowi mieszkańcy naszego miasta nazwali dr Dietla „Wskrzesicielem Krynicy”.

Józef Dietl zmarł w 1878 roku w Krakowie. Wielkiego Polaka żegnał Wawelski Zygmunt, który dzwoni tylko w chwilach szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny i żegna tylko wielkich.